Ruimte voor koersbepaling

Ruimte voor kennis

Ruimte voor duurzaamheid

Ruimte voor beweging

Ruimte voor winst

Basis Rekentool

XPOR beschikt over een basis rekentool om op snelle wijze de beheerkosten (of benodigde arbeidsuren) voor een organisatie in beeld te kunnen brengen. Deze basis rekentool kan op 5 kwaliteitsniveaus doorrekeningen maken. De basis rekentool gaat uit van de kwaliteitsniveaus zoals ze nu bij het CROW worden gehanteerd.

 

Om te kunnen rekenen zijn inventarisatiegegevens (hoeveelheden groen) van betreffende organisatie nodig en aanvullende informatie omtrent gehanteerde tarieven e.d. Met behulp van een checklist kijken we waar plaatselijke omstandigheden afwijken van de basiswerkpakketten en inventariseren we welke beheerknelpunten er aanwezig zijn. Hierna worden de werkpakketten/ normeringen binnen de rekentool hierop aangepast. Zo mogelijk kan de rekentool ook worden aangepast op eigen gehanteerde kwaliteitsniveaus.

 

In eerste instantie worden globale berekeningen gemaakt waarna nog een verfijningsslag kan plaatsvinden afhankelijk van het doel (gedetailleerdheid) van de berekeningen.


 

 

 

 

 

Caroline Paul

 

caroline@xpor.nl

06 51713732

 

Mijn profiel weergeven op LinkedIn Mijn profiel weergeven