Ruimte voor koersbepaling

Ruimte voor kennis

Ruimte voor duurzaamheid

Ruimte voor beweging

Ruimte voor winst

Caroline Paul-Kievits

Ik ben in 1988 afgestudeerd aan de Hogeschool van Hall Larenstein, richting groenbeheer (indertijd de Rijks Hoge School voor Tuin- en Landschapsinrichting, R.H.S.T.L. te Boskoop). Hierna heb ik een aantal jaren gewerkt bij de Antea Groep (indertijd bekend onder de naam Ingenieursbureau ‘Oranjewoud’ B.V). Hier heb ik mij voornamelijk beziggehouden met het adviseren over, opzetten en implementeren van het geautomatiseerde groenbeheersysteem bij diverse gemeenten. Met de resultaten die voortvloeiden uit deze groenbeheersystemen heb ik diverse (management)rapportages opgesteld.
Hierna heb ik circa 10 jaar bij een gemeentelijke overheid gewerkt als beleids- en beheermedewerker groen. Hierbij heb ik ook in de breedte veel ervaring opgedaan met diverse projecten, o.a bomenbeleidsplan, nieuwe bomenverordening, opzetten speelplaatsenbeleid incl. uitvoeringsplan, verbeteren procedures ontwerp/beheer, opzetten efficiëntere inrichting administratie begraafplaatsen enz.

Sinds 2005 werk ik als zelfstandig adviseur voor diverse gemeenten. De projecten variëren van algemeen ondersteunende werkzaamheden tot kwaliteitsplannen en het inrichten van beheersystemen op basis van vooraf vastgelegde kwaliteitseisen en beeldkwaliteitniveau's.

 

Ik vind het leuk om mijn kennis en ervaring uit het bedrijfsleven te combineren met de werkzaamheden voor een gemeente. Ik ben praktisch ingesteld en vervul graag een brugfunctie tussen theorie en praktijk.


 

 

 

 

 

Caroline Paul

 

caroline@xpor.nl

06 51713732

 

Mijn profiel weergeven op LinkedIn Mijn profiel weergeven