Ruimte voor koersbepaling

Ruimte voor kennis

Ruimte voor duurzaamheid

Ruimte voor beweging

Ruimte voor winst

Groenbeheersystemen

De basis voor een efficiënt beheer van de openbare ruimte is een transparante bedrijfsvoering waarbij beheersystemen een onmisbare rol vormen.

 

Via het beheersysteem kan informatie over de bedrijfsvoering van de groendienst worden

opgevraagd, o.a.:

 

 • hoeveelheden te onderhouden groen;

 • werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd;

 • onderhoud door derden;

 • ligging groenobjecten;

 • benodigde uren en budget voor de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Bij een goed functionerend beheersysteem kan men met de opgevraagde informatie o.a.:

 

 • op snelle wijze management- en bestuursinformatie leveren;

 • cijfers leveren voor de gemeentebegroting;

 • sturen in de uitvoering en organisatie;

 • aantonen welke gevolgen het heeft indien het onderhoudsbudget wordt veranderd;

 • aantonen wat voor verschillen er zijn in personele en financiële zin, indien een andere methode van onderhoud wordt gebruikt of indien areaaluitbreiding of herinrichting plaats vindt;

 • themakaarten leveren t.b.v. de uitvoering van werken.

 

Voor een advies over de optimale inzet van het groenbeheersysteem binnen uw eigen specifieke situatie en het beter kunnen benutten van de mogelijkheden van het groenbeheersysteem bent u bij ons aan het juiste adres.


 


 

 

 

 

 

Caroline Paul

 

caroline@xpor.nl

06 51713732

 

Mijn profiel weergeven op LinkedIn Mijn profiel weergeven