Ruimte voor koersbepaling

Ruimte voor kennis

Ruimte voor duurzaamheid

Ruimte voor beweging

Ruimte voor winst

Intervisie

Intervisie is een veel gebruikte term in de organisaties van vandaag. Wij verstaan onder intervisie het bespreken van werkproblemen in een (mono- of multidisciplinaire) groep van professionals. Het doel is iemands professionaliteit te vergroten door zijn/haar persoonlijke ervaringen of vraagsstukken te bespreken. De intervisiegroep is zelfsturend binnen een vooraf afgesproken structuur en is in onze visie gericht op persoonlijke reflectie van alle deelnemers.

 

Helaas wordt deze term soms ook gebruikt voor een werkoverleg of een andere vorm van verkapte overdracht van kennis. Wij geloven desondanks dat intervisie een krachtig instrument is om het zelflerende vermogen van teams en organisaties te vergroten. En feitelijk een must is voor alle hedendaagse professionele organisaties.

 

Om daadwerkelijk effectieve intervisie te realiseren is echter een zorgvuldige aanpak nodig. die niet vrijblijvend kan worden ingevoerd. Wij hebben ruime ervaring in het opstellen en begeleiden van zo’n aanpak, inclusief het bijbehorende trainen van professionals in het toepassen van intervisie. Per definitie is onze inzet daarbij tijdelijk: immers intervisie is een instrument van en door de eigen organisatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Cees Paul

 

cees@xpor.nl

06 51397377

 

Mijn profiel weergeven op LinkedIn Mijn profiel weergeven