Ruimte voor koersbepaling

Ruimte voor kennis

Ruimte voor duurzaamheid

Ruimte voor beweging

Ruimte voor winst

Juridisch Advies

Juridische aspecten maken veelal een onlosmakelijk onderdeel uit van de maatschappelijke opgaven waar gemeenten zich voor gesteld zien.  Kennis van deze aspecten is daarom bij veel van die opgaven essentieel. XPOR heeft brede kennis van de relevante publiekrechtelijke regelgeving zowel op ruimtelijk terrein als het bredere bestuursrecht. Daarnaast kennen wij ook de relevante privaatrechtelijke regelgeving waar gemeenten mee te maken hebben.

 

Met deze kennis kunnen wij bijvoorbeeld een quick scan verrichten van een specifieke juridische vraag die u op een van deze terreinen heeft. Daarnaast hebben wij een brede ervaring bij het opstellen van juridische adviezen  en het uitwerken daarvan. Wij zijn goed bekend met het begeleiden en zonodig zelfstandig voeren van juridische bezwaar- en beroepsprocedures bij bezwaarcommissies, rechtbanken en de Raad van State. Regelmatig zijn wij daarbij de contactpersoon naar een advocaat maar ook vertegenwoordigen wij zelfstandig de gemeente in de betreffende procedures.

 

Graag zijn wij u van dienst om uw juridische knopen te ontwarren.


 

 

 

 

 

Cees Paul

 

cees@xpor.nl

06 51397377

 

Mijn profiel weergeven op LinkedIn Mijn profiel weergeven