Ruimte voor koersbepaling

Ruimte voor kennis

Ruimte voor duurzaamheid

Ruimte voor beweging

Ruimte voor winst

XPOR levert  aan de gemeente Vught de gemeentelijke projectleider voor een bijzonder en complex project waarin tal van belangen elkaar raken, de ontwikkeling van Fort Isabella te Vught.

 

Fort Isabella is van oorsprong een vestingwerk ten behoeve van de verdediging van ’s-Hertogenbosch. Gelegen aan de noordzijde van de gemeente Vught  heeft het lange tijd gefungeerd als kazerne waarbij o.a. het Wielrijdersregiment hier zijn thuisbasis heeft gehad. Na enkele jaren te hebben gefungeerd als AZC wordt nu gezocht naar een nieuwe bestemming.

 

De aanpak van de gemeente is daarbij gericht op het zoveel mogelijk ruimte geven aan burgerinitiatieven bij de ontwikkeling van dit complex. Inmiddels heeft dit geleid tot een breed gedragen plan waarin de initiatiefnemers een uitdagende variatie aan functies beogen. Een belangrijk element vormt het versterken van de natuurhistorische context van het complex. Daarnaast zal ook plaats zijn voor bedrijvigheid, onderwijs, zorg en wonen.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Cees Paul, tel. 06-51397377.