Ruimte voor koersbepaling

Ruimte voor kennis

Ruimte voor duurzaamheid

Ruimte voor beweging

Ruimte voor winst

Ondersteuning werkvoorbereiding

Door werkdruk of gemis van bepaalde kennis kan het noodzakelijk zijn tijdelijk versterking op de voorbereidende beheerafdeling te organiseren zodat bepaalde projecten toch tot afronding kunnen komen.

 

U kunt ons inschakelen voor projectmatige ondersteuning en /of extra hulp op de voorbereidende beheerafdeling, o.a. voor:

 

 • het opstellen van (beeld) kwaliteitseisen / kwaliteitsplannen;
 • schrijven van beleids-, beheer- en onderhoudsplannen;
 • voorbereiden jaarlijks onderhoud groen, water, speeltoestellen en bomen;
 • voorbereiden inspecties speeltoestellen en bomen;
 • voorbereiden vervangingen speeltoestellen en groenrenovaties;
 • in beeld brengen van de beheerconsequenties bij gewijzigde of nieuwe aanleg;
 • verfijnen / opzetten / verbeteren van groenbeheersystemen;
 • in beeld brengen van de gevolgen bij wijziging kwaliteitseisen en/ of onderhoudsbudgetten;
 • aanpassen digitale groen- en wegbeheerkaarten;
 • verwerken van mutaties in groen- en wegbeheersystemen;
 • maken van themakaarten t.b.v. de uitvoering van werken;
 • controle werkzaamheden t.b.v. samenvoegen of afstemmen beheerkaarten/ BGT-kaarten.

 

 

 

 

 

Caroline Paul

 

caroline@xpor.nl

06 51713732

 

Mijn profiel weergeven op LinkedIn Mijn profiel weergeven