Ruimte voor koersbepaling

Ruimte voor kennis

Ruimte voor duurzaamheid

Ruimte voor beweging

Ruimte voor winst

Werkwijze

XPOR BV wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan het duurzaam ontwikkelen en beheren van de openbare ruimte. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat waardering voor het professioneel vakmanschap onmisbaar is om dit doel te bereiken. In de huidige praktijk is dat vakmanschap binnen organisaties veelal sterk versnipperd geraakt en soms zelfs verdwenen. De vroegere specialisten hebben een breed werkterrein gekregen en 'mogen' integraal werken.

Hoewel deze ontwikkeling te begrijpen is, kan dat tot gevolg hebben dat belangrijke inhoudelijke kennis, nodig om de openbare ruimte te kunnen ontwikkelen en beheren binnen organisaties soms onvoldoende aanwezig is.

Onze visie is dat door het versterken van de kennis binnen organisaties de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte verbeterd kan worden. Juist in tijden dat (fors) bezuinigd moet worden. In onze opdrachten besteden wij daarom veel aandacht aan het gezamenlijk met de eigen medewerkers leren ervaren welke kennis nodig is en hoe die te verzamelen is. Niet met als doel nieuwe specialisten op te leiden. In de huidige tijd is het namelijk naar onze overtuiging simpelweg onmogelijk alle actuele kennis is huis te hebben en houden. Wel kunnen medewerkers en management zich beter bewust worden van de benodigde kennis en de vindplaats daarvan.

Door onze werkwijze creƫren wij transparantie over doelen, plannen en uitvoering. XPOR is daarmee een betrouwbare partner voor opdrachtgevers en samenwerkende partners.