Ruimte voor koersbepaling

Ruimte voor kennis

Ruimte voor duurzaamheid

Ruimte voor beweging

Ruimte voor winst

Groenbeleids- en beheerplannen

Wetgevingen, gemeentelijke verordeningen, visies, bezuinigingstaakstellingen e.d. op het gebied van de openbare ruimte vragen om een uitwerking in operationele beleidsplannen of beheerplannen oftewel vragen om een vastlegging van hoe praktisch met bepaalde regelingen, visies, bezuinigingstaken e.d. wordt omgegaan. Deze plannen, die veelal een horizon van 4 of 5 jaar hebben, leggen de basis voor een goede uitvoering en kunnen indien wenselijk worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen voor de korte termijn.

 

Voorbeelden van plannen die wij voor u kunnen verzorgen:

 

  • Uitwerking bomenverordening in kapbeleid, o.a. hoe om te gaan met aanvragen om bomen te mogen kappen, hoe te komen tot een zorgvuldige en consequente belangenafweging bij het beoordelen van de aanvragen voor omgevingsvergunningen;

  • Uitwerking zorgplicht voor bomen in praktisch beleid;
  • Beleid t.a.v. vervangingen bomen;

  • Beleid t.a.v. veiligheidscontroles of vervangingen speeltoestellen;

  • Uitwerking beheersverordening begraafplaatsen in praktisch uitvoerbare procedures en maatregelen.


 

 

 

 

 

Caroline Paul

 

caroline@xpor.nl

06 51713732

 

Mijn profiel weergeven op LinkedIn Mijn profiel weergeven