Ruimte voor koersbepaling

Ruimte voor kennis

Ruimte voor duurzaamheid

Ruimte voor beweging

Ruimte voor winst

Project- en programmamanagement

Binnen veel organisaties worden tal van taken projectmatig aangepakt.  Veelal betekent dit het benoemen van een projectleider, het installeren van een projectgroep en: de oplossing lijkt gerealiseerd. Vervolgens blijkt de praktijk vaak wat lastiger dan gedacht waarbij met name de overdracht naar de lijn problematisch kan zijn.

 

Voor XPOR is de kern van effectief projectmanagement resultaatgericht werken. Wij kennen de veel gehanteerde projectmethodieken en zijn in staat die op maat toe te passen. Vanaf de start van het project geven wij veel aandacht aan het beoogde resultaat. In de wetenschap dat, zoals hiervoor geschreven, het echte resultaat moet worden geboekt juist nadat het project is overgedragen aan de organisatie, investeren wij stevig in de juiste opdrachtformulering. Daarna nemen wij de organisatie letterlijk en figuurlijk mee in de stappen die in het project worden gezet.

 

Projecten zijn per definitie integraal maar worden in de praktijk toch vaak te sectoraal aangepakt. Wij zijn ervan overtuigd dat maatschappelijke opgaven veelal juist gebaat zijn bij een sectoroverstijgende aanpak waarin leren van en met elkaar plaats vindt. Met onze brede ervaring in zowel het sociale als ruimtelijke domein weten wij die aanpak snel en effectief vorm te geven.

 

Een project heeft een begin maar zeker ook een eind: oplevering van het afgesproken resultaat. Wij zijn goed in staat om een realistische planning op te stellen voor een project en maken daarover graag heldere afspraken. Zo bent u verzekerd van een tijdig en gedragen projectresultaat. Graag laten wij u nader kennis maken van onze manier van projectmatig werken.

 

 


 

 

 

 

 

Cees Paul

 

cees@xpor.nl

06 51397377

 

Mijn profiel weergeven op LinkedIn Mijn profiel weergeven